P

De gezondheid bij de kromfohrländers.

 

Zoals gezegd is het ras opgebouwd uit de honden Peter en Fifi. In tegenstelling tot bij de opbouw van de meeste rassen is er bij de opbouw van het Kromfohrländer ras slechts 1 ander teefje gebruikt en verder niet. De stamboom van elke willekeurige kromfohrländer komt uit bij Peter en Fifi.

Door inteelt toe te passen leg je de gewenste eigenschappen vast, de pups van Fifi en Peter waren gezond en hadden vele goede eigenschappen. Door enkel deze nakomelingen te gebruiken legde men die zo gewenste eigenschappen vast. Helaas heeft de inteelt basis ook wat problemen gebracht, omdat je ook de onzichtbaar aanwezige ziektes en aandoeningen vastlegt.

 

Helaas is de kromfohrlander niet een heel gezond ras. Met name Epilepsie is een aandoening die lastig uit het ras te krijgen is en helaas nog veel voorkomt.

 

In het ras komen o.a. de volgende problemen voor:

  • Epilepsie
  • Corny Feed (Digitale Hyperkeratose)
  • Cataract
  • Auto Immuumziektes
  • Cystinurie
  • ED
  • Patella Luxatie
  • Artrose en gewrichtsproblemen
  • Koehakkigheid en Franse stand van de poten.

 

Hieronder een uitgebreider overzicht van de problemen en wat wij doen om te voorkomen dat een door ons gefokte pup hiermee te maken krijgt:

 

Epilepsie

Epilepsie is het aanvalsgewijs, meestal kortdurend, plaatsvinden van veranderingen in de elektrische activiteit van hersencellen, met stoornissen in de hersenfunctie tot gevolg; hierdoor gaat de controle over het lichaam enige tijd verloren.

Het ellendige van deze ziekte is dat men niet weet hoe het vererft en dat je niet kunt testen of je hond hier genen voor bij zich draagt.  Binnen de Duitse rasvereniging wordt daarom gewerkt met een kanspercentage. Elke hond heeft een zogenoemde EPI waarde, deze waarde is continu veranderbaar. Als een nest gezond opgroeit gaan de waardes van de ouders en familie naar beneden, wordt een hond gemeld als lijder van de ziekte krijgt deze hond de EPI waarde van 1.0 (100%) en de waarde van alle aan deze hond verwante honden gaat omhoog. Deze aanpassingen werken steeds in de hele lijn door. 

 

Op het moment dat je als fokker een combinatie wilt maken mag de EPI waarde van het geplande nest niet boven de 0,0700 uitkomen. Je vermenigvuldigd hiervoor de EPI waardes van beide ouders. Bijvoorbeeld als een reu een waarde heeft van 0,13 en de teef heeft een waarde van 0,21 krijg je 0.13 x 0.21 = 0.0273. Deze combinatie is toegestaan. Hebben reu en teef beide een waarde van 0.30 krijg je als uitkomst 0.09. Dat mag niet, deze combinatie heeft een te hoog risico om pups met epilepsie te krijgen en zal dan dus ook worden afgewezen.  

Wij streven in onze kennel uiteraard naar de kleinst mogelijke percentage. Het is goed om te beseffen dat de grens die nu op 0,07 staat regelmatig naar beneden wordt bijgesteld. In het begin lag deze grens veel hoger maar gelukkig komt epilepsie steeds minder vaak voor waardoor de percentages lager worden en men dus ook strengere eisen stelt.

 

Corny Feet

Ook wel Digitale Hyperkeratose of Hereditary Footpad Hyperkaratosis genoemd. Dit is een ongeneselijke aandoening aan de voetzooltjes (= Ballen in het Duits).
De voetzooltjes (eeltkussentjes) drogen uit en gaan barsten. Het ontwikkelt zich gedurende het 1e levensjaar.  Dit is voor de hond heel pijnlijk en vervelend, maakt lopen moeilijk. 
Gelukkig is deze ziekte wel te behandelen, waardoor de klachten verminderen en de hond er goed mee kan leven. Het is niet te genezen, daardoor zal een hond die lijdt aan deze ziekte zijn hele leven speciale zorg nodig hebben. 

Gelukkig is er voor deze ziekte sinds begin 2014 een DNA test beschikbaar. Met deze DNA test krijg je duidelijkheid of de hond een drager of lijder van deze ziekte is. Door nooit drager x drager te combineren kunnen er ook geen honden meer geboren worden die de ziekte daadwerkelijk hebben. Wel nog dragers van deze ziekte, maar dat is ook niet erg want een drager heeft nergens last van.

Onze Aismee is doormiddel van deze DNA test volledig vrij verklaard van deze ziekte. Ze draagt de genen die verantwoordelijk zijn voor deze ziekte niet bij zich. Haar kinderen kunnen daardoor deze ziekte ook zeker weten niet krijgen. 
Aan de reu stellen we dan ook geen verdere eisen op dit gebied omdat vrij x drager ook gewoon gezonde honden oplevert. De genenpool is al zo klein dat het zonde zou zijn om dragers uit te sluiten. Met lijders wordt uiteraard niet gefokt.

 

Cataract

Dit is een abnormale troebeling van de lens en/of lenskapsel. In de praktijk betekend dit dat de hond steeds slechter zal gaan zien. Uiteindelijk zal de hond geheel blind worden.
Het is een ziekte die zich vaak pas op latere leeftijd openbaart. Het feit dat de honden op 2 jarige leeftijd nog perfect gezonde ogen hebben, wil helaas niet zeggen dat ze op 4 jarige leeftijd nog steeds goed gezonde ogen hebben.

Om de kans zo klein mogelijk te maken zijn er vanuit de rasvereniging een aantal oogonderzoeken verplicht die een normale dierenarts mag doen. Zij hebben de ervaring dat je hiermee de grootste risico’s eruit haalt. 
Zelf vullen wij dit aan door vlak voor een geplande dekking de teef een ECVO oogonderzoek te laten ondergaan. Hierbij wordt het oog op diverse problemen, waaronder ook cataract, onderzocht door een oog-specialist.  Zo weten we in elk geval zeker dat op het moment van dekken, de moeder kerngezonde ogen heeft. 

In Duitsland is deze extra controle niet de gewoonte. Wij kijken naar de voorouders van de reu en het aantal nakomelingen die als lijders van cataract zijn gemeld. Bij veel cataract valt de reu uiteraard voor ons af.  Ook streven we ernaar om niet al te jonge reuen te gebruiken. Hoe ouder hoe beter want als cataract zich eenmaal meld is dat iets wat je als baasje merkt en wat later ook duidelijk zichtbaar is. 

 

Auto-immuunziekten: 

Dit is een verzamelnaam voor ziektes die ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen deze eigen weefsels vormen. Het kan zich heel divers uiten. Het is mij niet bekend om welke varianten het precies gaat.  Helaas is hier ook niet op te testen.  Een lichaam ontwikkeld dit op een gegeven moment en helaas is het ongeneselijk.

 

Met lijders mag uiteraard niet gefokt worden.
Voor ons fokbeleid ontbreekt het me nog aan ervaring om dat heel goed in te kunnen schatten. Wij vertrouwen op de fokadviescommissie van de Duitse rasverenging. Zij kijken bij elke gewenste combinatie ook naar de ziektes en problemen die bekend zijn binnen de families van de honden en raden risicovolle combinaties uiteraard af.  
Zij hebben hier veel meer kennis van en ervaring mee dan wij, daarom vertrouwen we in deze op hun oordeel. 

 

Cystinurie

Cystine, een aminozuur, is een van de bouwstenen voor eiwitten. Aminozuren komen in het voedsel voor en worden via de darmwand opgenomen in het bloed. Onder normale omstandigheden komt een deel van de aminozuren vanuit het bloed in de eerst gevormde urine in de nier terecht. Ze worden echter direct daarna weer bijna volledig teruggevoerd in het bloed met behulp van een speciaal transportsysteem in de wand van de niertubuli. Aminozuren worden dus bij gezonde dieren niet uitgescheiden in de urine.
Bij honden met Cystinurie is er een defect in het transportsysteem dat het cystine terug moet brengen in de bloedbaan. In het zure milieu van de urine slaat cystine neer in de vorm van kristallen. Deze kristallen groeien in de loop van de tijd verder uit tot nier- en blaasstenen. De nier- en blaasstenen kunnen de urineleiders volledig blokkeren waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat die acuut operatief ingrijpen noodzakelijk maakt.

Helaas is hier ook niet op te testen, met lijders aan deze ziekte mag uiteraard niet gefokt worden.
Gelukkig komt het probleem niet heel veel voor.  Ook hier vertrouwen wij op het oordeel van de fokadviescommissie. Dit omdat wij geen inzage hebben in de honden die hieraan lijden en dus kunnen wij onmogelijk een goede inschatting maken van de risico’s.


Patella Luxatie

Dit is een aandoening waarbij de knieschijf af en toe, of permanent uit zijn groeve schiet. Hierdoor zit de knie dan tijdelijk of permanent op slot. Vaak zie je bij honden met Patella dat ze af en toe een bepaalde huppel hebben (op dat moment schiet de schijf in of uit de groef). Bij ernstige lijders zie je dat ze soms gewoon echt niet meer willen of kunnen lopen, opeens erg piepen tijdens het lopen maar later is er dan niet zoveel meer aan de hand als de knieschijf weer op zijn plek zit. 

 

In aanloop naar de aankeuring voor de Duitse Rasvereniging moeten honden een uitgebreide medische check ondergaan waarbij de dierenarts kijkt of een hond verdacht wordt van patella. (en nog veel meer uiteraard)
Wij hebben dit onderzoek aangevuld met een extra controle door een specialist volgens het protocol van Meutstege.  Dit is in NL een gerespecteerd protocol. Aangezien Aismee geheel vrij is van Patella en de reu bij de dierenarts ook gezond is bevonden vragen we van de dekreu eigenaar geen extra aanvullende onderzoeken.  Wel wil ik de reu al eens hebben zien lopen.

 

ED en andere gewrichtsproblemen

ED en HD en andere aandoeningen en gevoeligheden in de gewrichten is altijd een lastig onderdeel van de fokkerij omdat het lang niet altijd erfelijk is.  Er is absoluut een erfelijke factor, maar het ontstaan ervan hoeft niet perse erfelijk te zijn.  Honden met perfecte heupen kunnen kinderen krijgen met hele beroerde heupen, maar andersom kan ook.

 

Dat is ook wel logisch als u bedenkt dat alle gewrichten op een leeftijd van 8 weken nog puur uit kraakbeen bestaat. Een te grote belasting op jonge leeftijd werkt het ontstaan van problemen in de hand. Verkeerde voeding kan ook grote gevolgen hebben. Ook vroege castratie kan hier invloed op uitoefenen.

We pleiten daarom voor goede, hoogwaardige voeding en gepaste beweging voor uw opgroeiende hond. En om hem zo lang mogelijk compleet te laten.  

Ter preventie laten we onze eigen honden officieel röntgen op zowel HD en ED.  HD komt voor zover mij bekend niet voor bij de kromi’s, en ook voor ED moet je wel goed zoeken om lijders te vinden. Dat zijn er gelukkig maar heel weinig.  We vinden de aandoeningen echter wel dusdanig ernstig en een dusdanige aanslag op de kwaliteit van leven van een hond dat we het heel belangrijk vinden om zeker te weten dat in elk geval de moeder op dit gebied gewoon goed gezond gebouwd is.

 

Qua reuen kijken we naar hoe ze gebouwd zijn, wat ermee gedaan wordt aan beweging en natuurlijk willen we de reuen eerst even in het echt hebben gezien en hebben zien lopen e.d. voordat we hem definitief besluiten te gebruiken. 

 

Aismee heeft perfecte ellebogen, is geheel vrij van ED. Ook heupen zijn goed, HD A.
Daarom vragen we geen aanvullend onderzoek van de reu, dit is niet gebruikelijk in Duitsland en het komt dermate weinig voor dat we daar niet voor kiezen. Tenzij de reu zelf natuurlijk aanleiding tot twijfels geeft.